Kosten van crowdfunding

Volgens één van de grotere crowdfundingplatforms in Nederland is crowdfunding ‘goedkoop geld lenen’. Maar zijn deze kosten ten opzichte van andere kredietvormen wel zo laag? En wat komt er allemaal bij aan kosten tijdens een campagne? Een overzicht.

Sinds kort is crowdfunding één van de serieuze alternatieven voor ondernemingen of instanties om geld op te halen. Crowdfunding is een verzamelnaam voor verschillende manieren om vraag en aanbod van geld direct aan elkaar te koppelen, online en zonder tussenkomst van banken. Een van die manieren, die in Nederland veel gebruik wordt, is het leningenmodel, maar een groeiend aantal crowdfunding projecten gaat via uitgifte van aandelen en zogeheten ‘rewards’, een investering met product of dienst als tegenprestatie. Ook komen combinaties van deze vormen voor, zoals een converteerbare lening. Hierbij kan een lening op een later tijdstip worden omgezet in aandelen.

De keuze voor één van deze ‘verschijningsvormen’ wordt door de ondernemer of initiatiefnemer bepaald aan de hand van een aantal criteria. Heeft hij of zij ‘alleen’ geld nodig voor een uitbreiding van zijn bedrijf of vergroting van het werkkapitaal dan ligt een lening voor de hand. Echter, één van de belangrijkste redenen voor organisaties om te gaan crowdfunden is de zichtbaarheid bij een (nieuwe) groep potentiele klanten. Crowdfunding is meer en meer een ‘klant-vind-en-bindmachine’ dan sec een financieringsinstrument aan het worden. Daarom worden de ‘reward’- en aandelenvorm van crowdfunding steeds populairder. Immers, hiermee haalt de organisatie verkopen naar voren of creëert betrokken aandeelhouders, die als ambassadeur gaan optreden. Op de vraag of de kosten van crowdfunding als financieringsvorm nu hoog of laag zijn moet dus de belangrijke marketingcomponent meegenomen worden.

Welke kosten komen er kijken bij een crowdfunding campagne?

Allereerst de eigen tijd. Een misverstand over crowdfunding is dat het niet veel meer is dan het plaatsen van je ‘pitch’ op een online platform, waarna je achterover kunt leunen en kunt afwachten tot het geld binnenkomt. Niets is minder waar, crowdfunden is hard werken! Je moet je als potentiele crowdfunder realiseren dat een crowdfunding campagne een behoorlijke aanslag op je tijd en die van de organisatie gaat doen. Je moet je plannen zorgvuldig formuleren, een aantrekkelijke en reële tegenprestatie bedenken, een videoboodschap maken en zorgen dat jouw directe netwerk wordt gemotiveerd om mee te doen. Tijdens de campagne zal je beschikbaar moeten zijn voor presentaties aan en vragen van potentiele investeerders en ook na afloop van de campagne stopt de communicatie met de investeerders niet.

In de vorige alinea werd de videoboodschap al even genoemd. Onderzoek heeft uitgewezen dat crowdfunding campagnes met een video of animatie 50% effectiever zijn dan campagnes zonder. Met het maken van een professionele video zijn uiteraard kosten gemoeid. Omdat je specifiek voor de crowdfunding campagne een oproep wilt doen is een standaard bedrijfsfilm vaak niet aan te raden.

En dan de kosten voor het online presenteren van je product of project. Je hebt de keuze tussen één van de vele crowdfunding platforms of het in eigen beheer uitvoeren van je campagne. Een campagne in eigen beheer uitvoeren betekent dat je op je eigen website een crowdfunding pagina maakt of laat maken. Naast het ontwikkelen van een webpagina moet je een contract met een ‘payment-provider’ (voor het afhandelen van de iDEAL en/of creditcard betalingen) afsluiten en de juridische consequenties van jouw crowdfunding-vorm in eigen beheer (laten) uitzoeken.

Een crowdfunding platform rekent voor haar dienstverlening vaak een (relatief laag) bedrag voor behandelings- of plaatsingskosten. Daarnaast is een percentage van het op te behalen bedrag verschuldigd voor de online dienstverlening en de administratieve afwikkeling van de ontvangen gelden (en eventueel de terugbetaling bij een lening). Deze wordt vaak op basis van no cure-no pay ingehouden op het streefbedrag. Dus als het streefbedrag niet wordt gehaald, gaat de financiering niet door, maar maak je ook geen kosten voor het platform.

De belangrijkste kostencomponent van crowdfunding is uiteraard de ‘tegenprestatie’ die je als initiatiefnemer levert voor het ontvangen van het geld. Bij een lening is dat de rente. Het rentepercentage is meestal afhankelijk is van het risico dat de investeerder loopt. Voor ‘reward’-gebaseerde projecten is de kostprijs van het fysieke product of de dienst bepalend. Bij een aandelen-gebaseerd crowdfunding project zijn er pas kosten als je besluit om dividend uit te keren. Ook bij leningen en aandelen gebaseerde projecten is het gebruikelijk dat je de investeerder naast het financiële rendement voordelen biedt in het gebruik van je product of dienst.

Als laatste kun je gebruik maken van een expert. Crowdfunding is vooral een do-it-yourself ding, het is immers jouw plan of idee en wie beter dan jijzelf kan dit het beste uitleggen aan potentiele investeerders. Door alles zelf te doen hoef je niet te investeren in externe hulp en samen met de mensen om je heen kun je met behulp van diverse stappenplannen een campagne opzetten en uitvoeren. Toch kan het lonend zijn om een expert in te schakelen. Allereerst omdat het vaak een eenmalig project is waar je veel tijd en energie in moet steken en experts dat veel sneller en beter kunnen omdat dit hun dagelijks werk is. Een professionele crowdfunding adviseur kan je daarnaast behoeden voor valkuilen, kan een belangrijk klankbord zijn in je planvorming (of zelfs uitvoerder) en weet vanuit zijn ervaring de mogelijkheden te benutten om de crowd te mobiliseren.

Alles bij elkaar lijken de kosten van crowdfunding best hoog ten opzichte van de ‘traditionele’ financieringsvormen. Toch gaat de vergelijking niet helemaal op. Crowdfunding heeft ten opzichte van traditionele financieringsvormen een belangrijke toegevoegde waarde. Het creëert betrokkenheid, wat zorgt voor:

  • Bevlogen ambassadeurs. Investeerders zijn betrokken, geïnspireerd, praten erover met hun omgeving en betrekken anderen erbij. Dat leidt tot nieuwe investeerders, een mogelijke eerste klantengroep, bekendheid, enzovoort.
  • Sympathie voor je product of project.
  • Kennisdeling. Omdat investeerders betrokken zijn, zijn ze bereid mee te denken en waar nodig een inhoudelijke bijdrage te leveren, of die aan hun netwerk te vragen.

Daarmee is een crowdfunding campagne is een uiterst effectief marketinginstrument om jouw plan sneller te realiseren.

Als je in ogenschouw neemt welke marketingkosten je maakt als je een nieuw product of project op de markt wilt brengen, dan is de investering in een crowdfunding campagne als combinatie van financiering en marketing juist relatief laag. We hebben in deze blog geen indicatie afgegeven van de hoogtes van de verschillende kosten, omdat dat uiteraard per project verschilt. Je kunt zelf een berekening maken van de kosten van jouw project met onze crowdfunding calculatie-tool.

Wil je gebruik maken van onze expertise op het gebied van crowdfunding en kosten, dan kun je een haalbaarheidsonderzoek door ons laten uitvoeren of een workshop bij ons volgen.

Geschreven door Rick op 24 April 2014

Deel op Twitter Deel op LinkedIn