Voordelen en risico’s van crowdfunding voor investeerders

Via crowdfunding platforms worden grote groepen mensen, die een beter rendement op hun geld willen, efficiënt in contact gebracht met ondernemers, die graag hun dromen willen realiseren. Crowdfunding is bijna niet gereguleerd en daarin zit de grote kracht van crowdfunding. Maar hoe zit het met de risico’s voor mensen die bedrijven willen gaan financieren? Een overzicht van de voor- en nadelen van crowdfunding voor investeerders.

Via crowdfunding platforms worden grote groepen mensen, die een beter rendement op hun geld willen, efficiënt in contact gebracht met ondernemers, die graag hun dromen willen realiseren. Crowdfunding is bijna niet gereguleerd en daarin zit de grote kracht van crowdfunding. Maar hoe zit het met de risico’s voor mensen die bedrijven willen gaan financieren? Een overzicht van de voor- en nadelen van crowdfunding voor investeerders.

Voordelen van crowdfunding

Investeerders kunnen om uiteenlopende redenen deelnemen aan crowdfunding projecten. De meest gehoorde reden is dat crowdfunding interessant is omdat je kunt investeren in bedrijven en projecten, waar je hart ligt.

Daarnaast zijn tal van voordelen te noemen:

 • Een groot voordeel van crowdfunding ten opzichte van bijvoorbeeld sparen is het rendement. Je krijgt namelijk vaak een fors rendement, wat kan variëren tussen 3 tot 12 procent per jaar.
 • Een ander voordeel voor investeerders is dat je de risico’s kunt spreiden. Zoals genoemd kun je investeren in bedrijven of projecten die jou aanspreken en waarvan je zelf een risico inschatting kunt maken. Bijvoorbeeld omdat je de ondernemer of de organisatie kent. Dit maakt crowdfunding een aantrekkelijke aanvulling op een gespreide portefeuille.
 • Door crowdfunding hou je als investeerder gevoel bij de marktontwikkelingen en kun je mogelijk invloed hebben op de ontwikkeling van een product of project. Door gebruik te maken van de collectieve kennis van de ‘crowd’ kunnen deelnemers gezamenlijk bruikbare ideeën aandragen die gebruikt kunnen worden bij de ontwikkeling van het product. Ook kun je als investeerder jouw kennis aanbieden aan de ondernemer of het project en kun je rechtstreeks bijdragen aan het succes.
 • Ten slotte spreekt crowdfunding aan omdat het een sympathiek maatschappelijk fenomeen is. Sinds de kredietcrisis hebben banken veel van hun vertrouwen verloren en willen veel mensen graag direct invloed op hun beleggingen hebben.

Maar wat zijn de risico’s van crowdfunding?

Het grote risico is natuurlijk de kans op wanbetaling van de overeengekomen rente (in geval van een lening) of dividend (als het om aandelen gaat) en het niet terugontvangen van het geïnvesteerde bedrag (bij alle vormen van crowdfunding):

 • Crowdfunding wordt vaak gebruikt door startende of innovatieve bedrijven. Deze zijn per definitie kwetsbaar en dus risicovol om in te beleggen. Volledige en juiste informatie over het bedrijf is dan noodzakelijk om je als belegger een beeld te kunnen vormen van de mogelijkheden en risico’s. Hiermee kun je nooit uitsluiten dat het mis gaat, maar je kunt dan wel een afweging maken tussen het aangeboden rendement en het risico.
 • Als het doel van een crowdfunding project het ophalen van werkkapitaal is, dan kan dat een teken zijn dat het minder gaat met de organisatie, omdat er onvoldoende geld is om de lopende verplichtingen te betalen. Daartegenover staat dat het juist ook zo goed kan gaan met het bedrijf dat extra kapitaal nodig is om de groei te financieren. Ook hier geldt weer dat informatie over de achtergrond van de financieringsvraag cruciaal is.
 • Crowdfunding is innovatief en hip en wordt vaak genoemd als alternatief voor bankfinanciering. Een bank doet voor een kredietaanvraag nauwgezet onderzoek naar de situatie (vaak ook in privé) van de ondernemer voordat een financiering wordt verstrekt. Degenen die dat doen zijn mensen die fulltime bezig zijn met het bekijken van bedrijven en het inschatten van risico’s. Als het niet krijgen van een financiering van de bank de reden om te gaan crowdfunden is, moet je jezelf wel afvragen of je wilt investeren in een project waarvan de professionals hebben gezegd dat ze er geen brood in zien.
 • Belonings-crowdfunding is het doneren van geld in ruil voor het eindproduct (een vorm van voorverkoop). Deze vorm van crowdfunding is  vooral bekend vanwege aansprekende successen van het Amerikaanse Kickstarter. Als de projecteigenaar op Kickstarter niet in staat is om aan zijn/haar verplichtingen te voldoen valt er als geldgever vrijwel niets te halen. Zowel Kickstarter als de projecteigenaar zijn op geen enkele wijze formeel aansprakelijk te stellen. Het risico ligt hierbij dan ook volledig bij de geldgever. Let dus bij crowdfunding waarbij het product nog moet worden gemaakt op de haalbaarheid van het idee. Iets wat te mooi is om waar te zijn is dat ook vaak niet.
 • Verder is het zaak om alert te zijn voor bedrijven en bedrijfstakken die niet (meer) groeien, bekend staan om hun lage rentabiliteit, producten/diensten voeren die geen concurrentievoordeel hebben of een kort cyclisch karakter hebben (modegevoelig).

Er zijn nog weinig mislukte crowdfunding projecten. Dat heeft voornamelijk te maken met het relatief jonge karakter van het fenomeen crowdfunding. Immers, bedrijven krijgen geld, waarmee ze zeker de eerste periode wel door zullen komen. Maar we zullen de de komende jaren zeker een aantal bedrijven zien ‘omvallen’, die (deels) door crowdfunding zijn gefinancierd. Om dit risico voor jezelf als belegger te verminderen de volgende tips:

 • Heb je geen verstand van de branche of zitten er volgens jou risico’s aan die je niet kunt overzien, investeer dan niet.
 • Spreid je risico over meerdere projecten. Diversificatie is bij alle vormen van beleggen aan te raden, maar bij crowdfunding is het extra belangrijk.
 • Ga niet crowdfunden met geld dat je niet kunt missen. Pas hiermee vooral mee op als een familielid of vriend bij je aanklopt met een crowdfunding project. Crowdfunding is risicovol, je kunt het geld kwijtraken.
 • Investeer alleen in projecten met financiële prognoses, duidelijkheid over de persoonlijke aansprakelijkheid van de ondernemer en met een reële sterkte-zwakte-analyse.
 • Zorg dat je investering voldoet aan de juridisch en fiscale regels. Hierbij zijn door de AFM richtlijnen en regelgeving opgesteld. Gelukkig voldoen investeringen op de meeste bekende crowdfunding platforms hier aan. Maar als je achteraf niet voor vervelende verrassingen wilt komen te staan, is het belangrijk dit te controleren.
 • Een crowdfunding platform faciliteert in de correcte totstandkoming van de aandelenuitgifte of leningsovereenkomst. Zij zijn geen partij in de verdere uitvoering van het project en zijn ook niet aansprakelijk bij het mogelijk falen van een project. Overtuig jezelf dus van de haalbaarheid van het project en probeer objectieve informatie te vinden over de mogelijke investering.

Geschreven door Rick op 18 October 2014

Deel op Twitter Deel op LinkedIn