Gemeentelijk samenwerkingsverband

In 2015 en 2016 is Rick als interim financieel controller werkzaam geweest voor Middelsee gemeenten, een samenwerkingsverband van 4 Friese gemeenten voor onder andere het ICT beheer.

Middelsee gemeenten is een samenwerkingsverband van 4 Friese gemeenten voor onder andere het ICT beheer. Om tijdig voor te sorteren op een gemeentelijke herindeling zijn er voor de informatie-voorzienig en ICT fundamentele keuzes voor standaardisering gemaakt. Voor de uitvoering van het technisch ICT beheer is door de gemeenten gekozen om vanaf 2016 gebruik te maken van de diensten van het Shared Servicecentrum Leeuwarden (SSL).

Als gevolg van de ontvlechting en beëindiging van Middelsee ICT per 1 januari 2016 wordt een financiële eindafrekening gemaakt voor de exploitatie- en beheerkosten van de samenwerking. De rol van Rick als financieel controller was het zorgdragen voor een optimale transparantie, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van het financiële ICT-dossier en de afwikkeling hiervan.

Deel op Twitter Deel op LinkedIn