Custim

Custim is productontwikkeling, marktonderzoek en financiering in samenwerking met je klanten. Zowel online als offline. Hierbij werk je samen met klanten sneller, beter en goedkoper aan productinnovatie.

Confucius zei het 2500 jaar geleden al: “Vertel het me en ik zal het vergeten; Laat het me zien en ik zal het onthouden; Betrek me en ik zal geïnspireerd raken”. Nog steeds is zijn uitspraak actueel: De moderne klant wil producten die maximaal aansluiten bij de behoefte en steeds meer bedrijven zien in dat ze hiervoor de klant bij de totstandkoming van het eindproduct moeten betrekken.

Dell, Ben & Jerry’s en het Nederlandse Exact Software maken klanten tot hun ambassadeurs door ze te betrekken bij hun productontwikkeling. Het resultaat hiervan? Hogere klantwaardering, onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrent, enorme ‘buzz’ en meer winst.

Maar hoe doe je dat als MKB bedrijf?

We kennen allemaal het oude (en vertrouwde) productiemodel. Bedrijven zijn gewend om te ‘zenden’ en te bepalen welke informatie naar klant gaat. Dit geldt in hoge mate voor technologisch georiënteerde bedrijven, die zich op basis van product- en techniekkennis weten te onderscheiden. Deze bedrijven zijn meestal nog niet ingespeeld op de veranderende rol van de klant en hebben daardoor weinig inzicht in wat er werkelijk bij de klant speelt. Om daar achter te komen is interactie is nodig. Dit kantelingsproces vraagt om een totaal andere benadering van de hele organisatie.

Co-creatie is een open en continue samenwerking tussen organisaties en klanten om producten, diensten, ideeën, informatie en beleving te definiëren en te creëren. De klant wordt actief betrokken bij een of meer stadia van het ontwikkelingsproces waardoor producten ontstaan die een unieke persoonlijke ervaring opleveren. Met co-creatie wordt de monoloog een dialoog. Van praten naar luisteren, interacteren, eerlijk zijn, open, oprecht en betrokken. Alleen dan kom je erachter wat de klant echt wil.

Om deze nieuwe informatiestroom in je bedrijf te kunnen integreren, moet je dit efficiënt faciliteren. Je infrastructuur zal zo moeten zijn ingericht dat je snel nieuwe, persoonlijke, unieke ervaringen tot stand weet te brengen. Custim biedt zowel de aanpak als de online infrastructuur om de dialoog met klanten over de ontwikkeling van het product aan te gaan.

Custim is een innovatieve manier om samen met je klanten producten (door) te ontwikkelen en dit ook te financieren. Het resultaat hiervan is betere en goedkopere productinnovatie, snellere ‘time-to-market’, hogere klanttevredenheid en meer omzet! Custim kan worden vergelijken met het starten van een marketingcampagne. Je gaat direct je klant betrekken bij jouw bedrijfsvoering, wat een perfecte opmaat is naar een klant-georiënteerd bedrijf!

Voor wie?

Custim stelt je in staat om, naast je eigen ontwikkelagenda, je product- en dienstenaanbod aan te passen aan de wensen van de klant. Custim is daarom geschikt voor alle bedrijven, waarvan de bedrijfsvoering wordt gekenmerkt door een uitstekende dienstverlening, het werken in geselecteerde en gespecialiseerde marktniches met vaak complexe producten en het leveren van veel toegevoegde waarde. Custim kan zowel in hele kleine tot grote bedrijven worden ingezet.

 

Quote in Custim-online van gebruiker Xander van der Licht

Hoe werkt het?

Custim is ‘crowdsourcing’ en ‘crowdfunding’ in een eigen, besloten omgeving. Zowel online als offline. Door gebruik te maken van de collectieve kennis en ervaring van je ‘crowd’ worden in een heel vroeg stadium ideeën voor (door-)ontwikkeling van producten of dienstverlening aangedragen. Naast het actief betrekken van klanten bij het ontwikkelproces biedt Custim de mogelijkheid van cofinanciering van innovaties met meerdere klanten.

Het grote voordeel voor de klanten om hieraan mee te doen is dat ze actief betrokken worden in het ontwikkelproces en dus invloed hebben. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten, want wie beter dan de eindgebruiker weet waar het product aan moet voldoen?

 

Ingebracht idee in Custim-online (indeling naar eigen wens aan te passen)

De voordelen van Custim op een rij:

 • Langdurige betrokkenheid van klanten en hoge klanttevredenheid
 • Inzicht in gedrag en wensen van klanten
 • Goedkopere productontwikkeling en snellere time-to market van innovaties door cofinanciering (pre-sales)
 • Custim past uitstekend in een iteratieve wijze (scrum/agile) van productontwikkeling
 • Minder ad-hoc, ‘korte termijn’ en klant specifieke productaanpassingen
 • Door klanten gedragen basis voor eigen strategische product-ontwikkelagenda
 • Referral sales door je eigen klanten, vele malen effectiever dan eigen acquisitie
 • Meer omzet

Wat is Custim?

Custim bestaat uit de volgende producten en diensten:

 • 0-meting klanttevredenheid (met rapportage)
 • Kick-off bijeenkomst
 • Een website, speciaal voor klanten, voor het:
  • genereren van ideeën en suggesties over producten en diensten
  • reageren op ideeën van anderen
  • stemmen over prioriteiten en functionaliteiten
 • On- en offline communicatie over haalbaarheid en uitwerking van productideeën
 • Uitwerken van een idee naar ontwerp en offerte
 • Cofinanciering in de groep volgers van het idee
 • Terugkoppeling van de realisatie van het idee
 • Continue inventarisatie van nieuwe ideeën en vragen van klanten (via de website en e-mail)
 • Referentieverhalen van klanten richting (potentiele) nieuwe klanten

 

Aanbesteding van een idee in Custim-online

Custim wordt aangeboden in abonnementsvorm. Dat betekent dat er geen investeringen in een website, portal of dienstverlening nodig zijn.

Syntri ERP Software heeft onze Custim-methode toegepast, hun ervaringen kun je hier lezen.

Vraag een gesprek aan

Wil je een afspraak maken of ons een vraag stellen, vul dan onderstaand formulier in.