Syntri ERP

We hebben onze crowdsourcing methode Custim ingezet bij Syntri ERP voor de verdere ontwikkeling van hun software samen met de gebruikers. Het resultaat is een snellere, betere en goedkopere manier om het ERP-pakket door te ontwikkelen dan voorheen.

Custim is onze methode waarbij je als leverancier samenwerkt met je klanten aan de doorontwikkeling van een product. Crowdsourcing dus.

We hebben samen met Syntri ERP de Custim-methode toegepast voor de verdere ontwikkeling van hun ERP pakket. Het doel hiervan is om de software te verbeteren op een snellere, betere en goedkopere manier dan voorheen.

We zijn gestart door de klanten te informeren over deze nieuwe aanpak en hen te vragen naar de bereidheid hieraan mee te werken. Hieruit bleek een groot enthousiasme. Vervolgens hebben we een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Tijdens de eerste bijeenkomsten met klanten werden de resultaten van de klanttevredenheidmeting gepresenteerd en werden al diverse ideeën uitgewisseld.

Om dit proces van ideeënuitwisseling tussen klanten onderling en met Syntri te ondersteunen hebben we een online ideeënplatform ontwikkeld. Hierop kunnen klanten op ieder moment ideeën plaatsen of stemmen en reageren op ideeën van anderen. Zodoende wordt inzichtelijk gemaakt welke wensen er bij de klant spelen en welke klanten hier ook interesse in hebben.

Syntri werkt vervolgens samen met de geïnteresseerde klanten het idee uit tot een concrete aanpassing of zelfs een nieuw product. Dit heeft geleid tot de volgende resultaten:

  • Door gebruik te maken van de collectieve kennis van de ‘crowd’ zijn in een eerder stadium veel meer bruikbare ideeën aangedragen dan bij de ‘traditionele’ productontwikkeling.
  • Het actief betrekken van gebruikers bij het ontwikkelproces verhoogt substantieel de kwaliteit, functionaliteit en acceptatie van het (nieuwe) product.
  • De IT-innovaties komen sneller en goedkoper voor iedereen beschikbaar.

 

Deel op Twitter Deel op LinkedIn